Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Kan datamaskinen styres ved bruk av lyd - som ikke er tale?

Tradisjonelt styres en PC ved hjelp av tastatur og mus. Utviklingen av taleteknologi har gitt mulighet til å styre datamaskiner ved hjelp av tale. Nå skal en prosjektgruppe undersøke muligheten til også å kunne styre datamaskiner ved hjelp av lyd. IT Funk støtter forprosjektet, som skal gjennomføres i løpet av året.

Målgruppen for prosjektet er personer som verken kan benytte standard PC-utstyr eller kan uttale ord så systematisk eller tydelig at et taleprogram kan oppfatte dem. Forprosjektet ledes av MediaLT AS.

Fullstendig prosjektomtale er lagt ut under Prosjekter: Lydstyring av PC (forprosjekt).

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26