Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
De fire første AAL-prosjektene med norske partnere avsluttet:

- Internasjonalt prosjektsamarbeid er inspirerende og lærerikt

At samarbeid med dyktige fagfolk fra andre europeiske land er inspirerende og lærerikt, er den samstemmige konklusjonen fra de norske deltakerne når de første prosjektene i programmet Ambient Assisted Living (AAL) nå avsluttes. Det var fire prosjekter med norske partnere blant de prosjektene som startet i 2009 etter den første AAL-utlysningen, der temaet var IKT-løsninger for eldre med kroniske plager.

I to av prosjektene, Cap Mouse og A2E2, var det bedrifter som deltok fra Norge. Deltakerne i de to andre, IS-Active og Remote, kom fra forskningsmiljøet ved Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) i Tromsø. I alle prosjektene deltok norske brukermiljøer i utvikling og utprøving av løsningene. Her er deres erfaringer etter 3 års prosjektsamarbeid:

Tomas Uno Vilhelm Brusell, Brusell Communications
Tomas Uno Vilhelm Brusell, Brusell Communications

CapMouse:

-Det har vært en veldig positiv erfaring å samarbeide med folk som virkelig kan sitt fagområde. Selv om det har vært åpenbare kulturforskjeller mellom partnerne i prosjektet, har arbeidet gått veldig bra. Vi har i stor grad benyttet oss av kommunikasjon via Skype, noe som har gjort arbeidet svært lærerikt og effektivt, sier koordinator for Cap Mouse, Tomas Uno Vilhelm Brusell fra Brusell Communications. Partnerne har vært bedrifter, forskningsmiljø og brukerinstitusjoner i Norge, Sverige og Belgia. Prosjektet har utviklet en tungestyrt PC-mus som styres ved hjelp av en rekke sensorer plassert utenfor munnen. Prosjektet ble initiert og ledet fra Norge av Brusell Communications. CapMouse prosjektomtale.

Tatjana M. Burkow, NST
Tatjana M. Burkow, NST

IS-Active:

Tatjana M. Burkow fra NST, som har ledet den norske delen av IS-Active, sier at prosjektgruppen fra Nederland, Romania og Norge fungerte veldig godt, og at det har vært lærerikt og inspirerende å samarbeide med så mange dyktige fagfolk fra andre land. Målet for IS-Active prosjektet var å lage individuelt tilpassede løsninger for eldre med kroniske lidelser, basert på miniatyrstyrte bevegelsessensorer. Prosjektet ble ledet fra Nederland. IS-Active prosjektomtale.

A2E2:

Flemming Hegerstrøm, Hospital IT AS
Flemming Hegerstrøm, Hospital IT AS
Adm. direktør Flemming Hegerstrøm i Hospital IT AS, som deltok i A2E2, er ikke like fornøyd med gjennomføringen av prosjektet: - Deltakerne hadde veldig ulik bakgrunn, erfaring og utdanning. Dette skapte en del utfordringer med å sette sammen kvalifiserte team som kunne bygge et relativt avansert system. Det ble for mange PhD-kandidater og systemet ble i stor grad brukt til å understøtte deres egne studier, sier Hegerstrøm. Målet for prosjektet var å utvikle en virtuell, personlig assistent som skal stimulere og bistå brukerne til en helsefremmende livsstil – både med hensyn til kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektpartnerne kom fra Nederland, Finland og Norge. Prosjektet ble ledet fra Nederland. A2E2 prosjektomtale.

REMOTE:

Siri Bjørvig, NST
Siri Bjørvig, NST
- Jeg synes det var spennende å samarbeide med en så stor prosjektgruppe, med medlemmer fra syv ulike land. Det var en lærerik prosess, selv om vår andel av prosjektet var liten, kun 3 prosent av totalinnsatsen, sier Siri Bjørvig ved NST, som koordinerte den norske deltakelsen. Remote-prosjektets mål var å utvikle løsninger for bistand over internett til eldre med kroniske lidelser som er bosatt i grisgrendte strøk. Via nettet overføres data nettet fra hjemmet til lege, sykehus eller pleier, og på den måten reduseres papirarbeid og kostbar transport for pasienter og helsepersonell. Partnerne i Remote kom fra Norge, Spania, Hellas, Tyskland, Belgia, Italia og Israel. Prosjektet ble ledet fra Hellas. REMOTE prosjektomtale.

Se sluttomtale av de fire prosjektene under menyknappen: AAL Projects

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26