Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Internasjonal oppmerksom rundt "Sniff"

Siden interaksjonsdesigneren Sara Johansson og lekehunden Sniff vant IT Funks studentpris i 2007 og Design-for-alle prisen i Unge Talenter i 2008, har designen og hunden blitt videreutviklet gjennom forskningsprosjektet Touch. Sniff har også blitt en internasjonal kjendis, blant annet gjennom opptreden på konferansen "Interaction Design for Children" i Como i Italia i juni 2009.

Sara Johansson og Sniff fikk allerede våren 2007 IT Funks pris for beste studentprosjekt i kategorien Design for alle ved AHO.

Sniff er en lekehund i hvit og grønn bomullsplysj. Hans myke ytre avslører ikke at han er mer enn et vanlig leketøy: Ved bruk av trådløs RFID-teknologi (Radio Frequency IDentification) reagerer han på ulike måter når objekter kommer nær snuten hans. Sniff er spesielt designet med tanke på barn med synshemming, fordi den kommuniserer gjennom bevegelse, lyd og vibrasjoner. Dette er kvaliteter som ikke er avhengig av synet, og som dermed ikke skaper et skille mellom seende og synshemmede.

Nye prototyper

Gjennom Touch-prosjektet, som støttes av Forskningsrådets store IKT-program (Verdikt), utforskes applikasjoner og tjenester som anvender RFID-teknologi. Sniff har vært en del av Touch-prosjektet helt fra starten, gjennom utforming av studentoppgave (designbrief) og veiledning. Siden Sniff vant sine første priser i 2007-2008, har utviklingen fortsatt, både konseptuelt og teknologisk. Den nye prototypen er mer stabil og robust, slik at den kan tåle en lekehunds tøffe liv. Den teknologiske utviklingen har også tatt et stort steg fremover med integrering av ny hardware som gjør at man kan bruke vanlige lydfiler ved feedback, i stedet for de enkle elektroniske lydene i den første prototypen. Det karakteristiske lydbildet er likevel bevart, fordi det er en viktig del av Sniffs personlighet.

Sniff har oppnådd internasjonal oppmerksomhet.
Sniff har oppnådd internasjonal oppmerksomhet.
Foto: Sara Johansson

Tre konsepter

Sniff er skapt for å være en nær venn som kan ta del i et barns hverdag på ulike måter, gjennom spill, lek og alvor, når de er alene og når flere leker sammen - med én eller flere Sniff-hunder.

Tre konsepter med ulike fokusområder er valgt ut til å kommunisere Sniffs potensial som plattform; spill, fysisk utforskning og sosiale relasjoner.

I Melody Game er et sett med RFID-objekter utformet som små grønne steiner uten visuelle ledetråder til innhold. Sniff får fram en strofe av en kjent barnesang fra hver stein han snuser på.

Emotion Stickers består av et sett klistremerker som aktiverer ulike følelser; Sniff blir glad, lei seg, opprømt eller redd. Emotion Stickers har kontrastfull grafikk og klare farger som indikerer innholdet. De kan plasseres rundt i hjemmet av barnet eller familiemedlemmer, og kan utforskes og aktiviseres som morgen- eller kveldsritualer.

Behaviour Badges er harde plastmerker som kan festes til klær og myke materialer og som aktiverer ulik oppførsel av Sniff. Merkene har symbolsk grafikk som indikerer hvem du kan gi dem til. Det finnes også feedback til daglige gjøremål som å spise eller sove.

I regi av Touch er det utarbeidet en ny presentasjon av Sniff. Sniff har fått en ny webside og en egen film som du kan se på nettet (se nettadresse nedenfor). Filmen allerede er sett av over 19 000 besøkende. En bok om designkonseptet er også på plass, det som gjenstår er å få produktet ut i markedet. Arbeidet med dette er nå i gang.

Her finner du mer om lekehunden Sniff:

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.10.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26