Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012

Fire departementer og flere fagetater står bak et initiativ om å arrangere en stor, internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012. Hovedmålet med konferansen, som ventes å samle 550 deltakere, er å skape en attraktiv møteplass mellom forskning og praksis der deltakerne får oppdatert kunnskap om hva som er oppnådd og hvor utfordringene finnes i arbeidet mot et mer tilgjengelig samfunn.

De fire departementene som samarbeider om konferansen er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regiondepartementet. Deltasenteret har fått i oppdrag å være prosjektsekretariat for arrangementet.

Mer om konferansen finner du på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2010/Stor-internasjonal-konferanse-om-universell-utforming-i-Oslo-i-2012.html?id=613156

Dette dokumentet ble første gang publisert 05.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26