Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Internasjonal innovasjonspris til Vågå kommune og Abilia

På Microsoft Wordwide Goverment Solution Forum i London 18. april ble Vågå kommune og Abilia AS tildelt prisen for beste prosjekt om innovativ bruk av teknologi i eldreomsorgen. I Vågå-prosjektet er Abilias omsorgssystem MEMOplanner og sensorer og for fall og andre hendelser installert hjemme hos eldre, og løsningene er blitt godt mottatt. Abilia AS har fått støtte fra IT Funk til utvikling av flere IKT-baserte løsninger for brukere med nedsatt funksjonsevne, og selskapet vant i 2010 Forskningsrådets Innovasjonspris.

Ordførar Iselin Jonassen er glad og stolt over at Vågå kommune har vunne internasjonal pris. Her ved
Ordførar Iselin Jonassen er glad og stolt over at Vågå kommune har vunne internasjonal pris. Her ved "prøveleilegheita" på Frivilligsentralen. Foto: Fjuken

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.04.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26