Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IT Funk-prosjekter i Kommunal Rapport-bilag om universell utforming

Kommunal Rapport-bilag om universell utforming
Nylig kom Kommunal Rapport med et eget bilag om universell utforming, der eksempler på gode løsninger blir presentert. Blant disse er tre prosjekter støttet av IT Funk: Nettborger-prosjektet om sosiale medier for alle og de to standardiseringsprosjektene om universell utforming av IKT og brukermedvirkning. Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regiondepartementet og Samferdselsdepartementet står bak bilaget til Kommunal Rapport 19.april.

Bilaget finnes på Husbankens side om universell utforming: http://www.husbanken.no/universell-utforming/uu-bilag-infoartikkel-artikkeldato-19042012/

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.04.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26