Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IT Funk-prosjekt om tegnspråktolking ble del av banebrytende doktorgrad

Sosialantropolog Hilde Haualand ved FAFO gjennomførte for noen år siden et prosjekt om tegnspråktolkning via mobiltelefon med støtte fra IT Funk. På grunnlag av resultatene fra dette og et annet Forskningsrådsfinansiert prosjekt, har Haualand nå tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. I sin avhandling sammenligner hun organiseringen av tjenester for tegnspråktolking ved teletjenester i USA, Sverige og Norge. Haualand er den første døve som tar doktorgraden i Norge.

Mer om Hilde Haualands doktorgrad i Uniform, nettavisen for Universitetet i Oslo: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2012/08/historisk-disputas-pa-blindern.html

IT Funks omtale av prosjektet "Forsøk med tegnspråktolking via tredje generasjon (3G) mobiltelefoner" (2004-2006): http://www.itfunk.org/docs/prosjekter/fafo3g.htm

Sosialantropolog Hilde Haualand
Sosialantropolog Hilde Haualand.
Foto: Ola Sæther

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26