Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IT Funk-erfaring legger grunnlag for prosjekter i VERDIKT og AAL

Kunnskapsutvikling, kompetanse på brukermedvirkning og erfaring fra tverrfaglig samarbeid i forprosjekter i IT Funk, gir et godt grunnlag for store prosjekter i AAL-programmet og IKT-programmer i Forskningsrådet. Et eksempel er VERDIKT-programmets prosjekt "e-Me - Inclusive identity management in new social media", som utvikler nye og universelt utformede løsninger for nettjenester og sosiale nettverk. Prosjektet startet i 2010 og varer til 2013, med en totalramme på 13,2 millioner kroner.

Tre av partnerne i "e-Me" prosjektet - Karde AS, Norsk Regnesentral og Tellu AS – har samarbeidet og utviklet et relevant kompetansegrunnlag i forprosjekter i IT Funk, både når det gjelder brukermedvirkning i IKT-prosjekter og utforming av påloggings- og identifikasjonssystemer som kan brukes av alle, også mennesker med synshemming, lese- eller skrivevansker eller hukommelsesproblemer. I e-Me deltar personer fra Norges Blindeforbund, Dysleksi Norge og Seniornett i testing av alternative løsninger. Erfaringene etter et års arbeid blir presentert i artikkelen "Er lyd og bilder framtidas passord?" på VERDIKTs hjemmeside.

Eksempler på prosjekter der IT Funk-erfaring har lagt grunnlag for AAL-prosjekter, er:

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.09.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26