Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Stor respons på idékonkurranse om IKT blant etniske minoriteter

En konkurranse om beste forslag til hvordan IKT kan brukes for å gi økt tilgjengelighet til samfunnet for etniske minoriteter, ga mange spenstige forslag og premier til de seks beste.

- Vi er godt fornøyd med de innkomne forslagene og har allerede bestemt oss for å videreføre prosjektet. Sannsynligvis bruker vi elementer fra flere av de premierte forslagene til et nytt prosjekt rettet mot forsknings- og utviklingsmiljøer, sier prosjektleder Eli Langset i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA).

I denne runden var konkurransen rettet mot minoritetsbefolkningen generelt. I neste fase skal det fokuseres på universell utforming og ønsker fra brukere med nedsatt funksjonsevne, sier Langset.

Konkurransen var del av et forprosjekt finansiert av Oslo kommune og IT Funk, der målet var å finne ut hvordan brukere med minoritetsbakgrunn nyttiggjør seg IKT og hva de trenger for å øke sin samfunnsdeltakelse ved hjelp av IKT på tre fokusområder: Arbeidsliv, utdanning og i sin rolle som foreldre. I første del av prosjektet ble det foretatt intervjuer og spørreundersøkelser i aktuelle målgrupper. Deretter inviterte man til en åpen konkurranse om de beste forslag til hvordan IKT kan gjøres mer tilgjengelig for denne delen av befolkningen.

Førstepris til webportal

Konkurransen ble vunnet av Jeroen Keijzer (39), og førsteprisen var en bærbar datamaskin. Keijzers forslag var en egen webportal for innvandrere. Den skal hjelpe dem til å komme raskt i gang med praktiske gjøremål i Norge og derved gi raskere integrering og økt kunnskap om og bruk av IKT. Han så hvilke problemer nyankomne har ved å finne frem til ulike institusjoner, søke om jobb og tilsvarende da han selv kom fra Nederland til Norge i 2005. Det ga ham idéen til en ny portal. Den skal guide brukeren gjennom de viktigste etappene i alt en innvandrer må gjøre etter ankomsten til Norge når det gjelder arbeid, bolig og utdanning. I tillegg skal den gi informasjon om personlig økonomi, helse, transport, språk, familiesaker og fritidssysler. Keijzer er utdannet jordbruksøkonom og arbeider i dag som rådgiver ved Belgias ambassades handelsavdeling i Oslo.

Annenpremie til "opplevelsesrom"

Etablering av et "opplevelsesrom" i lokalene til UDI og politiet i Brugata i Oslo, ble belønnet med annenplass i konkurransen. Idéen er utformet av Yang Cui (26), som studerer innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Yang Cui har også brukt egne erfaringer og opplevelser ved ankomst fra Kina til Norge i 2005 til å utvikle idéen til et opplevelsesrom. Hun har lagt vekt på at nesten alle innvandrere er innom disse stedene flere ganger i året. Som oftest er det lang ventetid, og folk har derfor god tid til å vandre rundt i lokalene. Forslagstilleren mener at et underholdende og samtidig lærerikt opplevelsesrom kan gjøre ventetiden både attraktivt og nyttig. Yang Cui foreslår å dele inn rommet i tre: En del for data og bærbart utstyr (fra iPhone til trygghetsalarmer), en underholdningsdel med dataspill og underholdning på Internett, og et tredje område for søk og informasjon om arbeid og studier.

En rekke partnere har samarbeidet om forprosjektet: Oslo kommunes Enhet for Mangfold og Integrering (EMI), Minoritetsspråklig Ressursnettverk (MIR), Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) og bedriftene ARTsikt Ltd. og Accenture AS. Resultatene er dokumentert i rapporten "Minoriteter, innovasjon og tilgjengelig IKT" som kan bestilles fra prosjektleder Eli Langset på adressen bareeli@online.no eller over telefon 93411576. Rapporten vil senere bli lagt ut for nedlasting på: www.mangfold.no.

Dette dokumentet ble første gang publisert 04.06.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26