Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Husbanken med ny handlingsplan for universell utforming

Logo Husbanken Husbanken ønsker å øke antallet universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Banken har derfor utarbeidet en handlingsplan som skal gjelde for perioden 2011 - 2015. Målrettet bruk av grunnlån og andre virkemilder skal tas i bruk for å nå målet om flere universelt utformede boliger og bygg.

Mer om Husbankens handlingsplan om universell utforming: http://www.universell-utforming.miljo.no/tema/bygninger-og-anlegg/1239-handlingsplan-for-husbanken

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.09.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26