Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Fast kurstilbud i "Universell teknologi"

Grunnlaget er til stede i Norge for et permanent sertifiserende kurstilbud i Universell teknologi (IKT og tilgjengelighet) utenfor høyskolesektoren. Dette er konklusjonen fra MediaLT AS etter at pilotprosjektet "Modul i IKT og tilgjengelighet - MIKT" er sluttført med støtte fra IT Funk. Det er hittil gjennomført to kurs, og et tredje startet i januar 2010. Kurset gir deltakerne en praktisk forståelse av hva det vil si å bruke IKT når man har ulike funksjonsnedsettelser. Tilbakemeldingene har vært meget positive, og deltakerne legger vekt på at kurset gir konkret innsikt i de utfordringer brukerne står overfor og hvordan disse kan møtes.

Pilotprosjektet har gitt fagområdet et definert innhold med økt kompetanse og status. Kurstilbudet skal nå videreføres på vanlig kommersielt grunnlag. Fagplan, fagbok og kursmateriell skal jevnlig oppdateres. Det er etablert en offentlig tilgjengelig fagplan og et sertifiseringssystem gjennom Norsk test, slik at flere leverandører kan tilby kurset.

Mer om kurset i prosjektlisten: MIKT - Modul i IKT og tilgjengelighet (kurs) og på MediaLTs hjemmeside på adressen www.medialt.no/universell-teknologi/629.aspx

Dette dokumentet ble første gang publisert 20.01.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26