Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Europas største konferanse om universell utforming i Oslo i 2012

Forberedelsene er i gang til den en stor internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo 11-13. juni 2012. Målet er å samle 550 deltakere fra hele verden for å utveksle erfaringer, forskning og kunnskap om tilgjengelighet for alle i det offentlige rom.

- Fokus skal rettes mot uterom, offentlig transport og bygninger. Universell utforming knyttet til informasjonsteknologi i det offentlige rom blir også et tema, sier prosjektleder Marianne Wahlstrøm i Deltasenteret, som er konferansens sekretariat.

Fem departement som står bak konferansen: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemenetet (FAD).

Mer informasjon om konferansen på Deltasenterets hjemmeside: http://www.bufetat.no/deltasenteret/Europas-storste-konferanse/

Dette dokumentet ble første gang publisert 02.03.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26