Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Egen nettside for synstolking av film

MediaLT AS har etablert en egen nettside der all informasjon om tilrettelegging av film for synshemmede skal finnes. Nettsiden er et direkte resultat av pilotprosjektet "Film mellom ørene" der familiefilmen "Bestevenner" ble synstolket og vist på kino i Oslo. Prosjektet er støttet av IT Funk. Resultatene fra prosjektet skal også publiseres på nasjonale og internasjonale konferanser, blant annet på Film og Kinos årlige seminar for norsk filmbransjen i februar 2010.

Mer om prosjektet "FILM mellom ørene" i prosjektlisten og www.synstolking.no

Dette dokumentet ble første gang publisert 20.01.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26