Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

EU lyser ut store midler til prosjekter om IKT og internett

20.juli offentliggjorde EU 7. rammeprogram for forskning og utvikling (FP7) store nye midler til satsinger på 51 områder, deriblant IKT generelt og en spesiell satsing kalt "Future Internet". For 2011 er budsjettet økt til 1,2 milliarder Euro til IKT-forskning og 90 millioner Euro til framtidens internett. Begge områdene er meget relevante for IT Funk og AAL. Utlysningene er basert på et nytt arbeidsprogram for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som blant annet omfatter en satsing på IKT, eldre og inkludering, Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Søknadsfristen er 2.desember 2010.

Du finner mer om utlysningene på Cordis-siden: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Information

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøter

Over sommeren holder Forskningsrådet en serie informasjonsmøter om de nye utlysningene, med råd og veiledning for potensielle søkere. Den første informasjonsdagen finner sted i Oslo 30. august, deretter følger møter i Bergen og Trondheim.

Mer om utlysningene og informasjonsmøtene på Forskningsrådets hjemmesider:

Dette dokumentet ble første gang publisert 27.07.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26