Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Difi oppretter egen nettside om forskrift til universell utforming av IKT

Logo Difi Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet en egen nettside om arbeidet med forskriften om universell utforming av IKT. Nettstedet skal samle all informasjon og diskusjon rundt forskriftsarbeidet til Diskrimineringslovens paragraf 11 om plikt til universell utforming av IKT.

Difi har laget siden som en wiki - det vil si en nettside der lesere og interesserte kan bidra med egne innlegg. Men for å kunne delta på denne typen to-veis-web - må den enkelte registrere seg som bruker. Nettsiden gir informasjon om hvordan man skal komme seg inn som bruker.

Mer om Difis nettside om universell utforming av IKT: http://universellutforming.difi.no

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.09.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26