Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Designrådet med ny nettguide om inkluderende design

Nyskapningsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd har lansert en ny nettguide med navnet "Inclusive Design" http://www.inclusivedesign.no/. Nettguiden, som er skrevet på engelsk, gir bedrifter og designere en generell innføring i emnet, med fokus på praktiske råd og inspirerende eksempler. Videoer og casestudier viser hvorfor og hvordan brukerne skal tas med i utviklingen av nyskapende og inkluderende design. Nettstedet har også stort utvalg av linker til litteratur og eksterne kilder til kunnskap om temaet. Nettguiden viser at Design for alle er en lønnsom metode som kan bidra til gode løsninger som er bedre for alle!

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.08.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26