Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Design for alle - Unge Talenter til Sigrun Vik for brannslukkeren ACT

Sigrun Vik mottar prisen av Deltasenterets representant Karen Kjeldsberg Pihl.
Sigrun Vik mottar prisen av Deltasenterets representant Karen Kjeldsberg Pihl. Foto: Erlend Sæteren
Allerede i desember 2008 fikk Sigrun Vik IT Funks Studentpris for beste arbeid innen Design for alle med sitt elegante og brukervennlige produkt på et viktig område. Nå har brannslukkingsapparatet ACT også sikret Sigrun Vik Design for alle prisen i klassen for Unge Talenter under Designdagen 2010.

Etter at Vik fikk Studentprisen fra IT Funk, besøkte hun Brukerforum og fikk flere innspill på hvordan hun kunne inkorporere IKT-elementer i apparatet. Det har hun nå gjort, og med stor suksess. Statsråd Trond Giske, som var til stede under utdelingen av prisene, brukte i sin tale Viks apparat som et eksempel på en nyskapende løsning med stor verdi for mange. Han trakk spesielt fram funksjonen der apparatet sender en SMS til eieren når det har behov for vedlikehold og service. Vik ble også viet stor oppmerksomhet i NRK Kveldsnytts reportasje fra Designdagen 2010.

Design for alle prisen i klassen for Unger talenter ble utdelt av Deltasenteret, som støtter nettopp denne prisen.

Per Sundnes intervjuer prisvinner Sigrun Vik
Per Sundnes intervjuer prisvinner Sigrun Vik. Foto: Erlend Sæteren

Brukerforum-idé

Idéen om at apparatet kan sende beskjed til eieren når det har behov for service, var et av flere forslag Sigrun Vik fikk under møtet i Brukerforum.

Brannslukkingsapparatet ACT appellerer både til synet og til hørselen, og er dermed et produkt som inkluderer alle brukergrupper. Det har en elegant og diskret design, er lett å håndtere og kan opereres med bare én hånd. Det er lagt vekt på bruk av lys og lyd for å gjøre apparatet brukervennlig og lettere å finne igjen raskt når det haster.

Se også presentasjonene på hjemmesidene til Norsk Designråd og Norsk Form:

Sigrun Vik fikk prisen Design for alle - Unge Talenter for utformingen av det intelligente brannslukkingsapparatet ACT.
Sigrun Vik fikk prisen Design for alle - Unge Talenter for utformingen av det intelligente brannslukkingsapparatet ACT.

Dette dokumentet ble første gang publisert 19.03.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26