Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Den røde tråd-prosjektet vil utprøve idéer i reelle case

- En av hovedkonklusjonene i Den røde tråd-prosjektet er at vi ønsker å utprøve vår prototype med tidslinje som det bærende konsept i et demonstrasjonseksempel, gjerne i helt konkrete tjenester, sier Riitta Hellman i Karde AS som var en av samarbeidspartnerne i prosjektet. De øvrige var Det Norske Veritas, Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, SSB, Helsedirektoratet og KS.

Riitta Hellman i Karde AS
Riitta Hellman i Karde AS
Prosjektet, som var et tilleggsprosjekt til det store Semicolon-prosjektet, hadde som hovedmål å utvikle og utprøve helt nye konsepter for universell utforming av langvarige, elektroniske brukerdialoger mellom det offentlige og folk flest. IT Funk har gitt støtte til prosjektet som nå er avsluttet.

Riitta Hellman sier at man i prosjektarbeidet kom frem til at det er tidslinjen som fanger opp og presenterer tjenester og hendelser i dialogen mellom brukerne og det offentlige på en god måte. Eksempler på denne typen tjenester kan være søknad om barnehageplass, hjelpemidler, stønader osv, og det samme kan gjelde for den årlige selvangivelsen, søknad om skattekort, pass og tilsvarende. Lovverket i Norge krever at slike tjenestedialoger blir universelt utformet. Prototypeutviklingen viste at prinsippene for universell utforming langt på vei vil la seg realisere på en tidslinjedesign.

Prosjektet omfattet også utvikling av grunnlag for en sertifiseringsordning for universelt utforming av denne typen tjenester. Her har man kommet frem til at kriteriene for universell utforming er for abstrakte, og de er for krevende til å bruke som sertifiseringskriterier av IKT-baserte tjenester og samtidig teknologiplattformer som tjenestene kjører på. Veritas har imidlertid som intensjon å lansere dette som et tilleggstilbud til vanlige kvalitetsrevisjoner, og tjenesten kan om mulig bygges opp over tid på dette grunnlaget.

Dette dokumentet ble første gang publisert 12.11.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26