Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Designdagen 2012: Prisvinnere innen Design for alle:

Brukernes interesseorganisasjoner sikrer NSB et "tog for alle"

NSBs nye tog, type 74
NSBs nye tog, type 74.
Foto: Øivind Haug
På Designdagen 18.april ble det utdelt Design for alle-priser under Merket for God Design og i kategorien Unge Talenter:

NSBs nye persontog vant både Design for alle-prisen og Hedersprisen 2012. Fire interesseorganisasjoner har deltatt i arbeidet med det nye toget: Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes Landsforbund, og får en stor del av æren for at det er blitt universelt utformet. Organisasjonene har vært med fra start til mål og har gitt gode råd i hele designprosessen, sier Dagfrid Hestnes, fagansvarlig for universell utforming i NSB.

Design for alle-prisen for Unge Talenter gikk til designeren Martin Lothe Sæterdal for "Mister X", en visuell lærebok i matematikk for ungdomsskolen. Boka er presentert på http://www.norskdesign.no/design-for-alle/mister-x-visuell-laerebok-article21394-339.html

Lær mer om hvordan man arbeider med design for alle på European Business Workshops in Inclusive Design 2012 (EBID), som Norsk Designråd arrangerer i Oslo 7-8. juni. IT Funk bidrar til en todagers workshop om digitale løsninger. De tre workshops under EBID er beskrevet på http://www.norskdesign.no/programme/workshop-descriptions-article21658-8860.html.

Fullt program og påmelding via denne nettsiden: http://www.norskdesign.no/innovation-for-all-2012/category8931.html

Fyldige beskrivelser av NSBs prisvinnende tog på Designrådets nettsted:

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26