Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Bedre IKT-løsninger når eldre får legge premissene

Eldre som har bruk for assistanse i hverdagen, må med i forskning og utvikling av de teknologibaserte løsninger som skal være til hjelp for dem. Bare på den måten vil man få fram løsninger som gir eldre økt selvstendighet og stimulerer til egenaktivitet, i stedet for et stengsel som oppleves som kontrollerende og fremmedgjørende. Det skriver Tomas Brusell, koordinator for AAL-prosjektet CapMouse, i siste nummer av EU-magasinet Public Service Review.

Les hele Brusells artikkel her (på engelsk): http://edition.pagesuite-professional.co.uk/launch.aspx?referral=mypagesuite&pnum=&refresh=Qq901Ty28a1J&EID=82bccec1-b05f-46f9-b085-701afc238b42&skip

Logo: Public Service Review

Dette dokumentet ble første gang publisert 23.10.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26