Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Arbeidssituasjonen forverres med "tynne klienter"

Nesten alle brukerne opplever en betydelig forverring av sin arbeidssituasjon etter at løsninger basert på "tynne klienter" er innført på arbeidsplassen deres. Dette ble avdekket i en spørreundersøkelse i Forprosjektet Tynne klienter og arbeidsplasser for syns- og bevegelseshemmede, ledet av Morten Tollefsen i MediaLT AS.

Morten Tollefsen, MediaLT AS
Morten Tollefsen, MediaLT AS
Foto: MediaLT AS.

Med "tynne klienter" menes teknologi som gjør det mulig for programvare å kjøre på en server mens brukeren jobber på en terminal. Dette kan være en "dum" terminal eller en vanlig PC, problemet er at hjelpemidler som brukeren trenger ikke får tak i informasjonen fra serveren.

Prosjektrapporten foreslår at det utvikles en standard som kan bidra til kompatibilitet mellom hjelpemidler og slike tynne klienter. Problemene rundt tynne klienter må også fanges opp av aktuelt lovverk og aktuelle forskrifter om tilgjenglighet og arbeidsmiljø.

Resultatene er presentert i prosjektomtalen under menypunktet "Prosjekter": Tynne klienter og arbeidsplasser for syns- og bevegelseshemmede. De er også tema for en artikkel på bloggen til Rudolph Brynn i Standard Norge: http://rudolphbrynn.blogspot.com/2011/01/bruk-av-tynnklienter-et-problem-for.html

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.02.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26