Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Alle har rett til nettborgerskap

Sosiale medier og nettverk blir stadig viktigere samfunnsarenaer, og kravet om tilgjengelighet for alle til informasjonssamfunnet gjelder også her. Men både i Norge og internasjonalt mangler man systematisk kunnskap om hva universell utforming betyr på dette området. Et bredt sammensatt samarbeidskonsortium ledet av MediaLT har derfor fått støtte av IT Funk til et toårig prosjekt som skal utvikle metoder som sikrer universell utforming i sosiale medier.

Målet for prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan sosiale medier kan utformes slik at offentlige og private virksomheter kan bruke dem i sin kommunikasjonsstrategi overfor allmennheten. Prosjektet vil ha stor samfunnsmessig betydning, gjennom å styrke borgernes demokratiske rettigheter og gi alle mulighet til å delta i samfunnet gjennom sosiale medier.

Prosjektbeskrivelse: Fra bruker til nettborger

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26