Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Abilias ROLLTALK endret hans liv

Nøtterøy-legen Knut Julius Moskvil er lammet i hele kroppen på grunn av sykdommen ALS. Men takket være en respirator og ROLLTALK fra Abilia AS, har han likevel et godt liv, forteller han i en omfattende reportasje i Vårt Land.

Faksimile fra Vårt Land
Faksimile fra Vårt Land

Moskvil stilte selv den skjebnesvangre diagnosen i 1999. Samtidig startet han jakten på hjelpemidler som kunne sette ham i stand til å leve et aktivt liv også når kroppen sviktet, noe han var klar over ville skje om forholdsvis kort tid. Det han fant var ROLLTALK, som da var et hjelpemiddel for mennesker med cerebral parese. Moskvil engasjerte seg sterkt i videreutviklingen av ROLLTALK til bruk for mennesker med ALS. Han sier selv at ROLLTALK har endret hans liv, slik at han fortsatt har kunnet delta i familie- og samfunnsliv selv om han har blitt stadig mer preget av sykdommen.

ROLLTALK er utviklet og leveres av Abilia AS (tidl. FalckIgel) og var hovedbegrunnelsen for at selskapet ble tildelt Forskningsrådets Innovasjonspris 2010. Utviklingen av ROLLTALK har i flere faser vært støttet av IT Funk og Innovasjon Norge.

Her kan du lese artikkelen i avisen Vårt Land: http://www.vl.no/folk/article110757.zrm

Her finner du informasjon om IT Funk-prosjektet ROLLTALK: http://www.itfunk.org/docs/prosjekter/rolltalk.htm

Se også artikkel om utdelingen av Innovasjonsprisen 2010 under rubrikken Nyheter.

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.02.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26