Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Abilia AS vinner av Forskningsrådets innovasjonspris 2010

Forskningsrådet deler hvert år ut sin innovasjonspris til en bedrift som har eller har hatt støtte fra ett av rådets næringsrettede programmer. Årets vinner er Abilia AS (tidl. Falck Igel), som i flere omganger siden 2002 har fått støtte fra IT Funk til utvikling av de banebrytende produktene ROLLTALK og MEMO-serien.

Synne (8) mottok prisen på scenen sammen med Øystein Johnsen og Terje Myhre fra Abilia AS.
Synne (8) mottok prisen på scenen sammen med Øystein Johnsen og Terje Myhre fra Abilia AS.
Foto: Abilia AS.

Prisen ble overrakt på Forskningsrådets festaften i Oslo konserthus 28. september. Synne (8) mottok prisen på scenen sammen med Øystein Johnsen og Terje Myhre. Synne, som har CP og ikke selv kan snakke, takket for prisen ved å bruke Rolltalks berøringsskjerm, slik at maskinen snakket for henne og sa det hun ga den beskjed om. Rolltalk gjør det også mulig for brukerne å styre rullestolen, sende SMS og e-post, og styre TV, leker og annet elektronisk utstyr. På denne måten kan Synne kommunisere med andre og delta aktivt i skolen og samfunnet ellers. Hele pensumet til første- og andreklasse er fra årets skolestart tilgjengelig på Rolltalk.

Vinneren av årets innovasjonspris er kåret av et panel bestående av til sammen 2000 norske bedriftsledere, og Abilia AS fikk hele 34,4 prosent av stemmene.

-Årets vinner er et strålende eksempel på hvordan forskning bidrar til å gjøre livet bedre for mange. Abilia utvikler produkter med stor samfunnsnytte i tett samspill med brukerne, og i tillegg tjener bedriften penger, sier Eirik Normann, som leder Forskningsrådets Divisjon for innovasjon.

Forskningsrådets innovasjonspris skal være en inspirasjon til økt forskning i næringslivet. Ved å trekke frem gode eksempler på innovative bedrifter som har fått frem nye produkter og tjenester gjennom forskning - skapes det verdier, arbeidsplasser og velferd som utvikler kunnskap i et internasjonalt perspektiv.

Her finner du informasjon om de prosjektene IT Funk har støttet hos Abilia (og forløperen FalckIgel):

Her er Forskningsrådets omtale av prisvinnerne:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Gir_Synne_8_en_stemme/1253962149463?WT.ac=forside_nyhet

Abilias Facebookprofil ligger det flere bilder fra prisutdelingen i Konserthuset 28. september.

Her kan du lese hva Paul Chaffey i Abelia (NHO) sier om innovasjonsprisen til Abilia AS: http://paulchaffey.blogspot.com/2010/10/forskningsradets-innovasjonspris-2010.html

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26