Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
AAL-prosjektet Cap Mouse er ferdigstilt:

-Vi håper å få Cap Mouse løsningen ut i markedet i løpet av 2013

Den opprinnelige målgruppen for løsningen kalt Cap Mouse - en handsfree PC-mus som styres via et headset og sensorer som tar signaler fra tunge og munn - var eldre og funksjonshemmede som ikke kan bruke PC-mus og annet som krever hånd og arm-funksjonalitet. Dette er fortsatt våre primære målgrupper, men tre års arbeid med AAL-prosjektet har vist at den nye teknologien kan brukes på mange flere områder.

Leder av AAL-prosjektet og mannen bak den patenterte Cap Mouse-teknologien er Tomas Brusell i Brusell Communications AS, Kongsberg. Internasjonale partnere fra Belgia og Sverige har deltatt i prosjektet, som ble avsluttet i juni.

Tror vi skal lykkes

Prosjektleder Tomas Brusell ser for seg et globalt marked for Cap Mouse.
Prosjektleder Tomas Brusell ser for seg et globalt marked for Cap Mouse.
-Det er alltid vanskelig å få aksept i markedet for ny teknologi, sier Brusell. Men vi har stor tro på at vi skal lykkes. Ikke minst fordi bruken av Cap Mouse er så enkel og den gir brukeren en intuitiv opplevelse. Cap Mouse er like enkel å bruke som en vanlig PC-mus, og er "plug and play" kompatibel med både PC-er, Mac, iPad og smarttelefoner.

I høst skal vi delta på AAL Forum 2012 og to viktige bransjemøter, og hvis vi får gjennomslag for produktet der, kan vi levere de første enhetene våren 2013. I vår markedsplan har vi sett et stort, globalt marked for Cap Mouse, ikke bare som en løsning for eldre og funksjonshemmede i Europa. Undersøkelser har gitt positive tilbakemeldinger fra så ulike markeder som medisin, tannhelse, forsvar og sikkerhet i tillegg til rullestoler. Cap Mouse vil inngå i applikasjoner skreddersydd for hvert område og brukssituasjon.

Som tannlege illustrerer Brusell hvordan Cap Mouse-teknologien kan brukes i denne sektoren: Mens jeg har pasienten i stolen, kan jeg bak munnbindet skrive i pasientjournalen mens begge hendene brukes i behandlingen. Det samme kan en kirurg gjøre under en operasjon.

Markedspotensial på verdensbasis

Foreløpige anslag viser at det kan bli tale om så mye som 100 000 enheter i løpet av de første fire årene til de nevnte markedsområdene. Men potensialet på sikt er hele 120 millioner enheter på det europeiske og amerikanske markedet samlet, ifølge Tomas Brusell. Han sender en stor takk til IT Funk og Norges forskningsråd. Uten starthjelpen derfra kunne vi ikke ha gjennomført prosjektet, sier Brusell.

Se omtale (på engelsk) av Cap Mouse under AAL Projects

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26