Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Administrasjon og organisasjon

Prosjektleder for IT Funk:
Rådgiver Vidar Sørhus, Avd. for helse, Divisjon for samfunn og helse
Telefon: 2203 7479
Mobil: 97514789
Epost: vso@forskningsradet.no

Ansvarlig for IT Funk i Norges forskningsråd:
Avd.dir. Mari Kristine Nes, Avd. for helse, Divisjon for samfunn og helse
Telefon: 22037153
Mobil: 95155797
E-post: man@forskningsradet.no

Administrativ kontakt i Norges forskningsråd:
Konsulent Mette Brest Jonassen, Avdeling for teknologier og næring, Divisjon for innovasjon
Telefon: 22 03 70 92
Epost: mbjo@forskningsradet.no

Journalist på IT Funks hjemmeside:
Roy Helge Simonsen
Telefon: 33322204
Mobil: 91663710
Epost: roy.helge.simonsen@sf-nett.no

Webmaster
Eivind Rolstad
Mobil: 41160660
Epost: eivind@rolstad.no

Sist oppdatert 27.02.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26