Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2009

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Think-prosjektet har gitt nye konseptuelle idéer og løsninger for nye bilmodeller

Det nylig avsluttede Think-prosjektet har gitt nye konseptuelle idéer og konkrete løsninger til inspirasjon for utvikling av fremtidige modeller av elbilen Think. Det IT Funk-støttede prosjektet har i tillegg bidratt til økt forståelse og kunnskap til bilprodusenten om verdien av brukerinvolvering i design og utviklingsprosessen, ikke minst med hensyn til bilbrukernes alder, livsstil og funksjonsevne, skriver Onny Eikhaug, prosjektkoordinator og programansvarlig i Design for alle i Norsk Designråd i prosjektets sluttrapport. Mer om Think-prosjektet i vår prosjektoversikt og: http://www.norskdesign.no/prosjekter-og-rapporter/designing-inclusive-sustainable-mobility-article12490-576.html (8. desember 2009)

Utvikling av universelt utformet verktøy for kundeoppfølging

Norges Handikapforbund (NHF) har fått støtte av IT Funk til et prosjekt om et avansert kundeoppfølgingssystem, CRM (Customer Relationship Management). Prosjektet skal utforske hvordan eksisterende programbaserte rammeverk kan utnyttes for å utvikle løsninger som inkluderer brukere med funksjonsnedsettelser. Målet er at CRM-verktøyet skal kunne brukes av alle, og resultatet av prosjektet kan bli verdifullt i mange sammenhenger. NHFs samarbeidspartnere i prosjektet er Microsoft Norge, Columbus IT, MediaLT og Deltasenteret. Mer detaljert presentasjon i prosjektoversikten: Universelt utformet CRM (Customer Relationship Management) (24. november 2009)

Tilgjengelighetspris for å ha gjort det enklere for blinde og svaksynte å ferdes ute i samfunnet

Steinar Simonsen i Statens vegvesen Region Midt ble i oktober tildelt Blindeforbundets Tilgjengelighetspris for sin innsats for å gjøre det er enklere for blinde og svaksynte å reise kollektivt. Det var spesielt AKTA-prosjektet som var begrunnelsen for pristildelingen. (5. november 2009)

To nye AAL-prosjekter med norske partnere

Til den andre utlysningen i AAL våren 2009 kom det inn seks søknader med norske partnere. To av dem har nå fått klarsignal til å planlegge oppstart fra nyttår, mens det pågår en avklaringsprosess for to andre, med sikte på en avgjørelse før jul. (2. november 2009)

Sterk norsk deltakelse på AAL Forum 09 i Wien

Den første store AAL-konferansen, Forum09, fant sted i Wien i slutten av september. Over 500 personer fra AALs 23 medlemsland besøkte konferansen og utstillingen. Norge var sterkt til stede med fire innledere og en rekke deltakere fra bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor. (29. oktober 2009)

Ny samarbeidsavtale mellom IT Funk og Norsk Designråd

IT Funk og Norsk Designråd har inngått en ny samarbeidsavtale for perioden 2009-2011. Avtalen gjelder Merket for god design, og med spesielt fokus på prisen Design for alle, som kun kan tildeles én bedrift hvert år.(13. oktober 2009)

Internasjonal oppmerksom rundt "Sniff"

Siden interaksjonsdesigneren Sara Johansson og lekehunden Sniff vant IT Funks studentpris i 2007 og Design-for-alle prisen i Unge Talenter i 2008, har designen og hunden blitt videreutviklet gjennom forskningsprosjektet Touch. Sniff har også blitt en internasjonal kjendis, blant annet gjennom opptreden på konferansen "Interaction Design for Children" i Como i Italia i juni 2009. (13. oktober 2009)

Oppdatert hefte om universell utforming

Deltasenteret har nå oppdatert sin store publikasjon om universell utforming. Det 100-sider store heftet presenterer relevante lovtekster, politiske dokumenter og annen nyttig dokumentasjon om temaet fra Norge og andre land. (13. oktober 2009)

Unge med utviklingshemming møter store utfordringer i dagliglivet:

Etterlyser bedre opplæring og trening

Hele 95 prosent av deltakerne i en webundersøkelse i IT Funk-prosjektet ”Ung og begeistret”, meldte om store utfordringer ved opplæring og trening av unge med utviklingshemming i hverdagslivets aktiviteter knyttet til skole og arbeid. Nesten like mange (87 %) syntes det burde gis mer opplæring og trening i å mestre dagliglivets mangfoldige oppgaver. De unge er interessert i data, mobiltelefon og andre digitale muligheter, men mangler tilrettelagt opplæring.

Internettundersøkelsen fikk inn svar fra 75 personer, over halvparten var foreldre til unge med utviklingshemming. Behov for mer opplæring og trening er størst når det gjelder sosialt akseptabel oppførsel og håndtering av penger. Dernest kommer matlaging, rengjøring, klesvask og personlig hygiene, som skift av skitne klær.
Den største utfordringen er å finne det rette tilbudet for den enkelte ungdom. Individuell tilrettelegging av opplæring og trening er viktig, men ofte vanskelig å få til.

Les mer om prosjektetIT Funks prosjektliste. (28. september 2009)

Underholdning og andre åpne tilbud på nett skal gjøres tilgjengelige for personer med kognitiv svikt

Tellu AS har i samarbeid med Karde AS og Forget-Me-Not AS fått støtte av IT Funk til å utrede hvordan fritt tilgjengelige ressurser på nettet kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt. (7. september 2009)

350 millioner til prosjekter om "Fremtidens internett"

VERDIKT-programmet i Forskningsrådet inviterer til søknader om FoU-prosjekter om sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett. I programmets beskrivelse av disse feltene, framheves lovkravet om universell utforming som en premiss for framtidig IKT-forskning. Første utlysning med en ramme på 200 mill.kr. har søknadsfrist 25.11.2009, og neste utlysning på ca.150 mill.kr. kommer i 2010. Mer informasjon på Verdikt-siden. (12. juli 2009)

Eget område på hjemmesiden for AAL-prosjekter med norske partnere - på engelsk

AAL-prosjekter med norske partnere vil fra nå av bli omtalt på et eget område på IT Funks hjemmesider. Siden det her dreier seg om internasjonale prosjekter basert på samarbeid mellom minst tre land, skrives prosjektomtalene på engelsk. Vi har samtidig gjort enkelte endringer i menyen på IT Funk-siden: Generell informasjon på norsk om AAL finner du under stikkordet AAL-Programmet, mens prosjektomtalene på engelsk ligger under AAL Projects. Fire prosjekter med norske partnere ble finansiert etter første søknadsrunde i AAL. Omtaler av disse er nå lagt ut under AAL Projects. Informasjon og omtale av øvrige AAL-prosjekter vil bli lagt ut på programmets internasjonale hjemmeside på adressen www.aal-europe.eu. (9. juli 2009)

Stor interesse for AAL-utlysningen om IKT-baserte løsninger som fremmer sosial interaksjon blant eldre

104 søknader var resultatet ved søknadsfristens utløp 5. mai 2009. Seks av dem har norske partnere. Deltakere fra alle 23 medlemsland i AAL er representert i søknadsbunken. Totalt er det søkt om støtte på 163 MEuro, som er 2,7 ganger mer enn den annonserte rammen på 60,9 MEuro. De norske partnerne har søkt om 2,5 MNOK, her er rammen 1 MNOK. Uavhengige internasjonale eksperter er nå i gang med å evaluere søknadene. Listen over anbefalte prosjekter skal etter planen foreligge i slutten av september slik at vedtak om hvilke prosjekter som får finansiering gjennom AAL kan fattes i oktober.
Mer om søknadene på www.aal-europe.eu (9. juli 2009)

To nye prosjekter fra MediaLT:

Projisert interaktiv PC-styring og synstolking av filmbilder

Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT) har fått støtte fra IT Funk til to nye forprosjekter. I PIPPI-prosjektet skal de utvikle og teste en projisert interaktiv løsning for PC-styring, i form av et projisert, større skjermbilde. Målgruppen er mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Det andre prosjektet, FILM mellom ørene, gjelder tilrettelegging av film for synshemmede ved å legge til tale som gir informasjon og tolking av det som skjer "ordløst" i filmbildet. (9. juli 2009)

Ønsker om bedre nettsteder og nye tjenester fra brukere med minoritetsbakgrunn

En IT Funk-støttet undersøkelse av IKT og tilgjengelighet i minoritetsmiljøer i Oslo-området, ga en rekke idéer og forslag til forbedringer. (9. juli 2009)

På jakt etter den røde tråd: Universell utforming av elektroniske tjenestedialoger

Det store Semicolon-prosjektet i Verdikt-programmet er nå utvidet med et tilleggsprosjekt om universell utforming av langvarige, elektroniske tjenestedialoger mellom det offentlige og folk flest. Tilleggsprosjektet har fått navnet "Den røde tråd", og støttes av IT Funk. (9. juli 2009)

Stor respons på idékonkurranse om IKT blant etniske minoriteter

En konkurranse om beste forslag til hvordan IKT kan brukes for å gi økt tilgjengelighet til samfunnet for etniske minoriteter, ga mange spenstige forslag og premier til de seks beste. (4. juni 2009)

De første AAL-prosjektene er i gang - fire med norske partnere

Fire prosjekter med norske partnere er nå klare til start etter første utlysning i det europeiske samarbeidsprogrammet om IKT for eldre, Ambient Assisted Living (AAL). Prosjektene går over tre år, med norske deltakere fra forskningsmiljø, bedrifter, helsepersonell og brukerorganisasjoner. Totalt 23 prosjekter kommer i gang i denne AAL-runden. (28. mai 2009)

Ny Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

Norge universelt utformet innen 2025

Regjeringens Handlingsplan innebærer en bred satsing på universell utforming. Tiltakene skal motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og sørge for bedre omgivelser for hele befolkningen innen 2025. (21. mai 2009)

MEMO Planner kåret til "Årets Hjælpemiddel" i Danmark

Den digitale kalenderen MEMO Planner fra Falck Igel AS har vunnet prisen ”Årets Hjælpemiddel” i 2009. Prisutdelingen fant sted på Nordens største messe for hjelpemidler, Health and Rehab, som ble arrangert i Fredericia 12-14.mai 2009. MEMO Planner er utviklet med støtte fra IT Funk, nærmere informasjon om prosjektet i prosjektlisten.
Mer informasjon om prisen på http://www.falckigel.no/index.aspx?id=134855&cat=1176
(15. mai 2009)

IT Funk i 2008

Årsrapporten for 2008 er klar etter behandling i Brukerforum. Rapporten oppsummerer IT Funks aktiviteter og resultater i form av prosjekter, priser, publikasjoner og arrangementer. Les hele rappporten under menyknappen Årsrapporter. (11. mai 2009)

Ny bok om utfordringene ved universell utforming og IKT

Forlaget Tapir Academic Press i Trondheim lanserer i disse dager boka "Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design". Her belyses utfordringer, erfaringer, idéer og kunnskap som er knyttet til universell utforming på områdene arkitektur (inkluderende bygninger), produktdesign og IKT. I boka presenteres strategier for universell utforming og hvordan de kan forstås og gjennomføres. (30. april 2009)

IKT-basert betjening og styring av plattformheiser kan gi enklere på- og avstigning på tog og buss

Det må bli lettere og tryggere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme seg på og av kollektive transportmidler og ta seg inn i boliger og offentlige bygg. (30. april 2009)

Det norske IKT-samfunnet - Scenarier mot 2025:

Funksjonshemmede i jobb med universell utforming av IKT

Hvis samfunnet satser bevisst på velferdsteknologi med hjelpemidler og universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kan de fleste som i dag står utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt funksjonsevne, komme i jobb. En slik teknologisatsing kan bidra til å realisere flere velferdsmål: Full sysselsetting, en effektiv pleie- og omsorgstjeneste og et inkluderende samfunn. (30. april 2009)

Spennende resultater fra nylig avsluttede IT Funk-prosjekter

Resultatene fra syv prosjekter som ble avsluttet ved årsskiftet er nå lagt ut på IT Funks prosjektliste: (17. mars 2009)

WCAG 2.0 - Nytt og bedre verktøy for økt tilgjengelighet på nett

11. desember 2008 lanserte World Wide Web Consortium (W3C) den andre versjonen av verdens mest kjente retningslinjer for tilgjengelighet på nett: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Som et av Norges ledende miljøer innen testing og utvikling av tilgjengelige nettsteder har MediaLT fulgt nøye med på utviklingsarbeidet med den nye standarden. Morten Tollefsen, en av gründerne i utviklingsfirmaet, oppfordrer nå alle til å sette seg inn i og ta i bruk WCAG 2.0. Resultatene fra en test av tilgjengelighet på populære norske nettsteder, som MediaLT nylig gjennomførte på oppdrag fra Deltasenteret i Helsedirektoratet, viser at populære nettsteder har et stort forbedringspotensial. (17. mars 2009)

Ny ”Design for alle-pris” på Designdagen 2009

På Designdagen 11. mars ble det for første gang delt ut en egen "Design for alle-pris". Norsk Designråd ønsker med denne nyopprettede prisen å belønne bedrifter og designere som gjør en innsats for å utvikle brukervennlige og intuitive produkter eller løsninger som kan brukes av alle. Hardanger Bestikk vant prisen for bestikkserien Tuva. (12. mars 2009)

Ny utlysning fra AAL, med en samlet ramme på 60,9 millioner Euro

Temaet er IKT-baserte løsninger som fremmer sosial interaksjon blant eldre: "ICT-based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People". Søknadsfristen er 5. mai. (23. februar 2009)

IT Funk-pris til studentprosjektet "ACT brannslukningsapparat" ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Før jul var det utstilling og premiering av studentprosjekter innen industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). For andre gang delte IT Funk ut en pris for beste arbeid innen kategorien "design for alle". Årets vinner var Sigrun Vik, masterstudent i produktdesign, som vant prisen for produktkonseptet "ACT" - et nytt brannslukningsapparat, som kan kobles opp mot et trådløst brannvarslingssystem og reagerer med lys og lyd når brannalarmen går. (6. februar 2009)

Teknologirådet: Eldrebølgen krever satsing på omsorgsteknologi

Eldrebølgen må møtes med hjemmebasert omsorgsteknologi, og kommunene må settes i stand til å levere slike løsninger til de som trenger - og ønsker - dem. Dette er konklusjonen på Teknologirådets prosjekt "Fremtidens alderdom", som ble avsluttet med overrekkelse av rapport og ekspertgruppens anbefalinger til Stortingets helse- og omsorgskomité 4. februar. Ekspertgruppen har særlig sett på smarthusteknologi i omsorgsboliger, GPS-sporing av demente og kroppssensorer for kronikere. Les mer om prosjektet i artikkelen Teknologimilliard for å møte eldrebølgen på Teknologirådets nettsider. (6. februar 2009)

IKT-basert opplæring kan gjøre unge utviklingshemmede mer selvstendige i hverdagen

"Ung og begeistret" er tittelen på et nytt forprosjekt i IT Funk, som skal legge grunnlaget for utvikling av nye IKT-baserte opplærings- og treningsprogram for ungdom med utviklingshemming. Dette kan sette ungdommene bedre i stand til å leve et selvstendig liv og møte utfordringer knyttet til skole, utdanning og arbeid. (6. februar 2009)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26