Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2003

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

3. desember 2003
Ingen utdeling av spesialpris for inkluderende design i 2003

Norges forskningsråd ved IT Funk og Norsk Designråd lanserte i år en spesialpris for inkluderende design i kategorien digitale løsninger under Merket for God Design. På den måten ønsket man å sette inkluderende design og prinsippet om universell utforming på dagsorden i norsk design- og produktutvikling. Dessverre fremsto ingen av de forslagene som ble vurdert av årets jury som helt ferdigutviklet i forhold til kriteriene for å få spesialprisen. Juryen valgte derfor å ikke dele ut noen spesialpris for inkluderende design på Designdagen 27. november 2003.

7. oktober 2003
IT Funk-prosjekt på forsiden av bladet ”Forskning” nr 4-2003

IT Funk er omtalt i to artikler i siste utgave av Forskningsrådets blad ”Forskning” (nr 4-2003): Artikkelen Funky business handler om et IT Funk-støttet prosjekt som skal utvikle underholdende programvare og multimedieprodukter for funksjonshemmede. I artikkelen Funksjon for folk flest kan du lese mer om hvorfor brukervennlige IT-løsninger er en fordel for alle, ikke bare for funksjonshemmede.

22. september 2003
Nytt om IT Funk-prosjekter

IT Funk gikk i mai i år ut med en invitasjon til å søke om midler til forprosjekter om inkluderende design og andre tiltak for å sikre tilgjengelighet i IKT-baserte produkter og tjenester. Den første søknadsrunden ble gjennomført i juni og resulterte i IT Funk-støtte til tre nye forprosjekter. I tillegg er det gitt støtte til videreføring av to prosjekter.

25 Juni, 2003
Fokus på universell utforming i ny stortingsmelding om politikken for personer med nedsatt funksjonsevne

25 Juni, 2003
IT Funk-støttet prosjekt har tilrettelagt Datakortet for blinde og svaksynte

14 April, 2003
Strategi for IT Funk 2003-2006

14 April, 2003
30 millioner fra regjeringen til ny IT Funk-satsing i perioden 2003-2006

14 April, 2003
Ny arbeidsgruppe i EU med fokus på funksjonshemmedes tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Les mer om arbeidsgruppen på EUs hjemmesider.

09 Mars, 2003
Ny fireårig IT Funk-satsing med ambisiøst mål: IKT-baserte produkter og tjenester skal kunne brukes av alle

10 Februar, 2003
Nytt nettsted for e-læringsstandarder

10 Februar, 2003
LingDys - nå med stavekontroll for nynorskbrukere og demo av bokmålsversjonen på nett

10 Februar, 2003
Yrkeshemmede må få innpass i det nye arbeidsmarkedet gjennom tilbud om fjernarbeid og IKT-baserte arbeidsoppgaver

21 Januar, 2003
Funksjonshemmede vil også ha det gøy foran PC'n

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26