Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2002

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

22 Desember, 2002
Rosings kompetansepris til MediaLT

21 November, 2002
Ny teknologi kan gjøre hverdagen enklere for mennesker med store funksjonshemminger

21 November, 2002
Norge pådriver for å sikre tilgjengelighet for alle innen standardisering av læringsteknologi

22 Oktober, 2002
Ny talesyntese skal hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker

03 Oktober, 2002
Mobile nettbaserte tjenester kan gjøre det lettere for funksjonshemmede på reise

03 Oktober, 2002
Staveverktøyet LingDys testes ut i nye prosjekter

03 Oktober, 2002
Blinde- og svaksynte tar Datakortet gjennom fjernundervisning

27 August, 2002
Nytt staveverktøy for dyslektikere lansert

27 August, 2002
Følbar ”musematte” skal gjøre det lettere for synshemmede å bruke PC

19 Juni, 2002
Fokus på tilgjengelighet for alle i standardiseringsarbeidet

19 Juni, 2002
Bedre hørsel ved hjelp av Internett

20 Mai, 2002
Nettet gjør det lettere å diskutere psykiske problemer

16 April, 2002
Internett som informasjonskanal til pasienter og pårørende

28 Mars, 2002
Fjernarbeid kan bety nye muligheter for funksjonshemmede

23 Januar, 2002
Utvikler talesyntese tilpasset mennesker med lese- og skrivevansker

23 Januar, 2002
Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning for døve

23 Januar, 2002
Fjernarbeid og bevegelseshemmede

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26